Psychologia Procesu

"Droga powstaje, gdy idziesz." - JULIE DIAMOND

Psychologia Procesu

„Jak to się dzieje, że dobrze znany problem lub trudność przekształca się w coś nowego, ekscytującego lub metafizycznego? Odnalezienie znaczenia trudności w bolesnych doświadczeniach lub problemach, które nas przerastają, przynosi ulgę dzięki zmianie punktu widzenia […] Praca z procesem jest "drogą, która powstaje, gdy idziesz". Zaczyna się tam, gdzie codzienne życie: w jego problemach i zmartwieniach, radościach, nadziejach i marzeniach. Jest to początek podróży w nieznane, gdyż pod codziennymi zdarzeniami – dużymi i małymi, namacalnymi lub ledwo dostrzegalnymi – kryją się całe światy. Praca z procesem dysponuje szczegółowymi metodami odkrywania, ujawniania struktury i rozwijania aktualnego przepływu doświadczeń, czyli „procesu”. Wkraczając na drogę rozwijania procesu, podejmujesz wyprawę poza granice utartych pojęć, znanych doświadczeń i codziennej tożsamości, choć nadal jest to droga do domu.

Powstanie pracy z procesem w latach siedemdziesiątych było wynikiem poszukiwań Arnolda Mindella w dziedzinie doznań cielesnych oraz jungowskiej analizy snów. W czasach, gdy praktyka psychologiczna była nastawiona w dużej mierze na szukanie patologii, Mindell rozwijał praktykę świadomości, która wykraczała poza dychotomię zdrowia i choroby […] Zamiast budować granice wokół jedynego „prawdziwego ja”, praca z procesem dostrzega spontaniczną, wieloznaczną i różnorodną naturę osoby i zachęca do rozwijania jej na swój własny sposób.”

Diamond J., Spark Jones L: „DROGA POWSTAJE, GDY IDZIESZ. Psychologia procesu w praktyce”.


Czym jest
praca z procesem

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego istotę pracy z procesem:

'WHY PROCESS WORKS?'